Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Hij weet welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en wat de motivatie van sporters is. Daarom kan hij je adviseren over de opbouw van je training, over schoenen en braces, je helpen bij de keuze van een sport en je bijstaan als je een blessure hebt. Als specialist in sport weet hij ook hoe belangrijk de sport voor jou en je vereniging is. Dit is terug te zien in het behandelplan en revalidatieschema. Aan de ene kant wordt de revalidatie afgestemd op wat je op dat moment kunt en wat verantwoord is, aan de andere kant op de sport die je beoefent. Wij kijken graag naar wat je wel kunt en leggen niet graag de nadruk op wat je niet kunt/mag.

Bij Fysiotherapie Optimove wordt gewerkt met een methode waarmee een geblesseerde (top)sporter terug naar wedstrijdniveau wordt begeleid. Binnen deze methode, de Rehaboom, sta jij als sporter centraal. De revalidatie/training wordt dan ook afgestemd op de sporter als individu. Bij alle soorten sportletsel wordt eerst binnen het houding/bewegingsapparaat (het geheel van spieren, gewrichten, banden en pezen) naar een oorzaak gezocht. Vervolgens wordt de geblesseerde sporter met behulp van stabiliteitstraining, krachttraining, conditietraining en wedstrijdspecifieke training volledig naar de hervatting van zijn sport begeleid.  Indien nodig overlegt de sportfysiotherapeut met de trainer(s) over een aangepast trainingsschema. Kortom: de sportfysiotherapeut is een specialist die jou als sporter benadert.

Naast revalidatie kan de sportfysiotherapeut ook helpen bij het verbeteren van je sportieve prestaties door “performance trainingen”. De sportfysiotherapeut kijkt hierbij naar de grondmotorische eigenschappen (lenigheid, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie) en maakt een analyse van de sport. De training wordt afgestemd op de eisen die de sport aan het lichaam stelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetmomenten om te bepalen of vooraf gestelde doelen zijn gehaald.

Een sportfysiotherapeut werkt nooit alleen, maar altijd vanuit een intercollegiaal netwerk van huisartsen, sportartsen, chirurgen en orthopeden, sport medische instellingen, Olympische steunpunten, sportmasseurs, trainers en sportdiëtisten. Hij weet waar zijn deskundigheid ophoudt en zal u dan ook tijdig en gericht doorverwijzen. De sportfysiotherapeut is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Je kunt zelf rechtstreeks met de sportfysiotherapeut een afspraak maken. Wat de ziektekostenverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van je (aanvullende) verzekering.