Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en sociale vaardigheden. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. Er kunnen verschillende oorzaken aan een ontwikkelingsprobleem ten grondslag liggen, bijvoorbeeld aangeboren aandoeningen, te vroeg geboren, problemen tijdens bevalling, een ziekte, een ongeluk, tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich van de algemeen fysiotherapeut door haar specifieke kennis van kind gerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling.

Het leren van vaardigheden verloopt in de verschillende leeftijdsfasen op een andere wijze en ieder kind heeft een eigen karakter. Motorische stoornissen gaan bovendien vaak gepaard met cognitieve of leerproblemen, stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of met gedragsstoornissen. De kinderfysiotherapeut beschikt daarom over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Mogelijke indicaties voor kinderfysiotherapie in de leeftijd van 0-18 jaar zijn:

 • Zuigelingen met een voorkeurshouding, asymmetrie, overstrekken, huilbaby’s.
 • Zuigelingen met een achterstand in het behalen van de motorische mijlpalen.
 • Kinderen met een hoge of lage spierspanning.
 • Kinderen met gegeneraliseerde hypermobiliteit.
 • Kinderen met een vertraagde of disharmonische motorische ontwikkeling.
 • Kinderen met een afwijkend looppatroon of voortbewegen.
 • Kinderen die onhandig zijn of vaak struikelen, angstig zijn om te bewegen of een slechte lichaamshouding hebben.
 • Kinderen met schrijfproblemen, achterstand in fijne motoriek.
 • Kinderen met orthopedische problemen of sportblessures.
 • Kinderen met ademhalingsproblemen.
 • Kinderen met lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zonder dat er een medische oorzaak gevonden is.

Kinderen ontvangen 18 behandelingen uit de basisverzekering, zonder eigen risico kosten! Ook binnen de kinderfysiotherapie is het mogelijk om zonder verwijzing van een arts uw kind aan te melden. Onze voorkeur gaat uit naar een verwijzing van een arts.

Mijn naam is Djoeke Brons, opgegroeid in Gasselte en werkzaam als geregistreerd kinderfysiotherapeut in de fysiotherapiepraktijk Optimove.

Voor kinderen van nul tot twee jaar kom ik bij u aan huis voor de behandelingen, voor oudere kinderen maken we een afspraak in de praktijk.

Voor specifieke vragen over kinderfysiotherapie: djoeke@fysiotherapieoptimove.nl.