Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Patiënten met Claudicatio ervaren pijn in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Deze pijn is het gevolg van ischemie in de betreffende spieren. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af, waardoor het algemene dagelijkse functioneren wordt beperkt en een sociaal isolement dreigt.

Uit onderzoek blijkt dat gesuperficieerde looptraining (GLT) effectiever is dan eenmalig loopadvies.

De behandeling van claudicatio Intermittens bestaat uit risicomanagement (mondeling en medicamenteus) en looptraining.

Voor verder informatie zie www.claudicationet.nl.