BPPD (Duizeligheid)

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid

Benigne betekent goedaardig/ongevaarlijk en paroxysmaal staat voor in aanvallen optredend. Bij BPPD heb je dus klachten van in aanvallen optredende positieafhankelijke (= houdingsafhankelijke), goedaardige duizeligheid.

De draaiduizeligheid ontstaat na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, bijv. bij omdraaien in bed of omhoog kijken. Hoe sneller het hoofd wordt bewogen, hoe heviger de klachten. De klachten houden meestal niet langer aan dan één minuut en gaan soms gepaard met misselijkheid en braken.

BPPD wordt veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In de halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan bevinden zich kristallen. Deze kristallen kunnen losraken en zich verplaatsen naar een andere plek in het evenwichtsorgaan dan waar ze horen.

Bij bewegen van het hoofd leidt dit tot prikkeling van het evenwichtsorgaan en wanneer de kristallen niet op de goede plaats liggen kan dit duizeligheid veroorzaken.

Het loslaten van de kristallen treedt spontaan op, zonder aanwijsbare oorzaak. Het komt vooral voor bij mensen ouder dan vijftig jaar.

BPPD is over het algemeen goed te behandelen. Uw fysiotherapeut kan door bepaalde handelingen (bijv. manoeuvre van Epley) zorgen dat de kristallen weer op de goede plaats komen, waardoor de duizeligheid verdwijnt.

Hiervoor zijn meestal minder dan vijf behandelingen toereikend. De behandelfrequentie is dagelijks.

Daarnaast krijgt u oefeningen mee voor thuis, de zogenaamde oefeningen van Brandt-Daroff.

Soms komen de klachten later weer terug.